Pages

3-D printani beton
3-D printani beton
Sara Cibilić
U ovom završnom radu opisana je tehnologija izvedbe građevina pomoću 3-D printanja betona te su navedeni primjeri uspješnih projekata ostvarenih pomoću tehnologije 3-D printanja. Ideja o pisačima koji bi mogli formulirati projekt zadan u računalnom sustavu i pomoću softvera izrađivati 3-D predmete na licu mjesta u prošlosti je bila tek samo ideja za buduće projektante. Zahvaljujući brzom napretku informacijske tehnologije, razvila se njihova koncepcija rada te korištenje u...
5D BIM model na projektu izgradnje stambeno-poslovne građevine u naselju Vrapče
5D BIM model na projektu izgradnje stambeno-poslovne građevine u naselju Vrapče
Monika Mlakić
Interoperabilnost i kolaboracija su temeljni zahtjevi za rad u Building Information Modeling (BIM) okruženju zbog čega tržište postaje sve zahtjevnije prilikom odabira BIM alata. Stoga su ovim radom prikazane mogućnosti softvera BEXEL Manager i GALA Construction Software prilikom izrade troškovnika, vremenskog plana, analize kolizija, simulacije izgradnje te praćenja realizacije na projektu izgradnje stambeno-poslovne građevine u Vrapču. Nadalje, analizirana je kvaliteta razmjene...
Aksijalno opterećenje štapova
Aksijalno opterećenje štapova
Mateja Vukovac
U radu je obrađena tema aksijalno opterećenih štapova. U uvodnom poglavlju je dan opis štapa kao konstruktivnog elementa. U idućim poglavljima je dan prikaz ponašanja ravnog štapa uslijed djelovanja vlastite težine, uzdužne sile i promjene temperature. Također, obrađena je tema o potencijalnoj energiji deformacija aksijalno opterećenog štapa. Naposljetku, prikazano je nekoliko primjera rješavanja statički neodređenih sustava s različito opterećenim štapnim elementima.
Aktivni i pasivni tlak na potporni zid
Aktivni i pasivni tlak na potporni zid
Nikola Pokrajčić
Potporni zidovi su konstrukcije koje podupiru vertikalne ili gotovo vertikalne zasipe te imaju veliku primjenu u geotehničkoj praksi. U ovom radu ukratko su prikazane vrste, svrha i način izvođenja potpornih zidova. Proračunu stabilnosti potpornih konstrukcija prethodi određivanje aktivnih i pasivnih zemljanih pritisaka koji djeluju na konstrukciju. U ovom radu prikazane su različite teorije određivanja aktivnih i pasivnih pritisaka. Utjecaj zemljanih pritisaka na stabilnost zida na...
Analiza deformacija armiranobetonske dijafragme u mekom tlu
Analiza deformacija armiranobetonske dijafragme u mekom tlu
Adrian Kadiri
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza dva alternativna rješenja statičkog sustava čelične konstrukcije industrijske hale
Analiza dva alternativna rješenja statičkog sustava čelične konstrukcije industrijske hale
Matej Radošević
Tema diplomskog rada obuhvaća usporednu analizu dva alternativnih rješenja statičkog sustava čelične konstrukcije industrijske hale. Za određeno dispozicijsko rješenje hale tlocrtnih dimenzija 36x81m provedena je statička analiza te dimenzioniranje elemenata i priključaka čelične konstrukcije prema europskim normama. Razmatrana djelovanja na konstrukciju su vlastita težina čelične konstrukcije, težina instalacija, vjetar i snijeg. Svi glavni nosivi elementi konstrukcije su...
Analiza funkcionalne učinkovitosti dionice ceste od čvora AC3 Sv. Nedelja do raskrižja s DC 231 i ŽC 3063
Analiza funkcionalne učinkovitosti dionice ceste od čvora AC3 Sv. Nedelja do raskrižja s DC 231 i ŽC 3063
Stjepan Deščak
U radu je razrađen i analiziran prijedlog mjera optimizacije funkcionalne učinkovitosti dionice ceste od čvora Sv. Nedelja (AC3) do semaforiziranog raskrižja s Ulicom dr. F. Tuđmana (DC 231 i ŽC 3063). Prometno-prostorna analiza je provedena na temelju povijesnih rezultata brojanja prometa, izravnih terenskih mjerenja i opažanja obilježja prometnih tokova i njihove regulacije te dokumenata prostornog uređenja. Analizirana je postojeća prometna situacija i infrastruktura obuhvata...
Analiza isplativosti izgradnje stambenog objekta primjenom standardne tehnologije gradnje i "zelene" gradnje
Analiza isplativosti izgradnje stambenog objekta primjenom standardne tehnologije gradnje i "zelene" gradnje
Helena Balić
Diplomski rad analizira isplativost ulaganja u izgradnju stambenog objekta standardnim tehnologijama (materijalima i sustavima) te izgradnju primjenom principa zelene gradnje. S obzirom na to da je građevinski sektor s jedne strane jedan od najvećih zagađivača okoliša, a s druge strane doživljava rast javlja se potreba za zelenom gradnjom radi smanjenja štetnih utjecaja na okoliš. U ovom radu su analizirane dvije varijante izgradnje za isti stambeni objekt. U prvoj varijanti zgrada...
Analiza konstrukcije i mogućnosti rekonstrukcije zgrade
Analiza konstrukcije i mogućnosti rekonstrukcije zgrade
Lucija Martinić
Predmet diplomskog rada je ocijeniti trenutno stanje promatrane konstrukcije izrađene 1960-tih godina u smislu nosivosti te proučiti moguća rješenja za rekonstrukciju iste. Napravljen je numerički model trenutnog stanja prema postojećoj dokumentaciji te brojni dodatni numerički modeli konstrukcije uspoređujući razne parametre. Osim numeričkog proračuna napravljeno je dimenzioniranje karakterističnih dijelova rekonstruirane konstrukcije prema važećim normama.
Analiza konstrukcije obiteljske kuće
Analiza konstrukcije obiteljske kuće
Doris Jakulj
Tema ovog završnog rada je analiza konstrukcije obiteljske kuće koristeći programski paket ETABS. Analiza je napravljena prema dostupnoj tehničkoj dokumentaciji izrađenoj za postupak legalizacije postojećeg objekta. Iz uobičajene konstrukcije u inženjerskoj praksi izdvojeni su karakteristični nosivi sustavi koji su detaljnije analizirani.
Analiza konstrukcije zgrade hrvatskog muzeja arhitekture
Analiza konstrukcije zgrade hrvatskog muzeja arhitekture
Valentina Pogačić
U sklopu zajedničkog diplomskog rada prikazana je analiza konstrukcije zgrade Hrvatskog muzeja arhitekture u Zagrebu koja se nalazi u ulici Ivana Gorana Kovačića 37. Radi se o povijesnoj građevini poznatoj pod nazivom Vila Ehrlich-Marić te ima pravni status zaštićenog kulturnog dobra. Zgrada se osim ambijentalne i arhitektonske vrijednosti, odlikuje kulturno-povijesnom vrijednošću jer od 1995. godine u njoj djeluje navedeni muzej. Provedena je analiza mehaničke otpornosti i...
Analiza naprezanja i deformacija aksijalno opterećenih štapova
Analiza naprezanja i deformacija aksijalno opterećenih štapova
Kristina Puškar
Ovaj rad je napravljen s ciljem pojašnjenja stanja naprezanja i deformacija aksijalno opterećenih ravnih štapova. Osim djelovanja uzdužne sile proučava se i utjecaj promjene temperature. Objašnjeno je kako se naprezanja primjetno mijenjaju ovisno o udaljenosti od točke opterećenja; Saint Venantov princip, kao i potencijalna energija deformacija. U teoretskom dijelu dan je kvalitativni prikaz izraza za izračun naprezanja i deformacija štapova na koje djeluje samo vanjsko...

Pages